CÁC BỘ COMBO CHO PHÒNG TẮM

BỒN CẦU – CHẬU LAVABO

-51%
2,650,000 
-50%
4,350,000 
-52%
3,450,000 
-52%
2,850,000 
-51%
2,350,000 
-55%
2,350,000 
-53%
2,580,000 
-44%
2,950,000 
-45%
3,130,000 
-53%
2,450,000 
-47%
3,390,000 
-55%
2,400,000 
-55%
2,350,000 
-58%
2,580,000 
-51%
3,250,000 
-49%
1,850,000 
-51%
1,800,000 
-48%
1,070,000 
-44%
1,010,000 
-53%
820,000 
-58%
690,000 
-52%
860,000 
-52%
860,000 
-51%
860,000 
-48%
1,050,000 
-54%
820,000 
-34%
2,300,000 
-35%
2,530,000 
-43%
2,000,000 
-44%
2,500,000 

VÒI TẮM HOA SEN

-59%
2,440,000 
-59%
2,440,000 
-59%
2,440,000 
-46%
1,520,000 
-61%
-56%
-52%
-60%
-57%
-55%
-65%
-62%
-66%
-61%
1,050,000 
-49%
230,000 
-45%
320,000 
-49%
360,000 
-31%
325,000 
-29%
235,000 
-34%
210,000 
-13%
140,000 
-57%
1,070,000 
-55%
810,000 
-51%
780,000 
-43%
1,200,000 
-38%
-44%
-49%
-45%
-44%
-47%
-48%

VÒI RỬA – CHẬU RỬA CHÉN

-33%
300,000 
-28%
145,000 
-29%
390,000 
-33%
200,000 
-34%
230,000 
-29%
270,000 
-40%
240,000 
-30%
280,000 
-42%
260,000 
-34%
430,000 
-39%
550,000 
-39%
550,000 
-33%
670,000 
-43%
600,000 
-37%
756,000 
-42%
700,000 
-43%
770,000 
-50%
675,000 
-47%
850,000 
-35%
1,230,000 
-62%
470,000 
-65%
350,000 
-55%
540,000 
-53%
800,000 
-60%
920,000 
-45%
1,375,000 
-57%
1,460,000 
-56%
1,540,000 
-43%
1,770,000 
-61%
2,070,000 
-62%
2,350,000 
-46%
2,160,000 
-45%
2,310,000 
-55%
1,770,000 
-59%
2,550,000 
-59%
2,850,000 
-52%
3,550,000 
-55%
2,450,000 

BỒN TẮM – BỒN TIỂU

-20%
78,000,000 
-16%
69,000,000 
-14%
57,000,000 
-19%
70,000,000 
-19%
70,000,000 
-20%
78,000,000 
-16%
69,000,000 
-14%
57,000,000 
-19%
70,000,000 
-19%
70,000,000 

PHÒNG XÔNG KHÔ – PHÒNG XÔNG ƯỚT

-11%

Phòng Xông Hơi Khô sauna

Phòng Tắm Xông Khô Massage Sauna JK-718

41,000,000 
-9%

Phòng Xông Hơi Khô sauna

Phòng Tắm Xông Khô Massage Sauna JK-717

39,000,000 
-9%

Phòng Xông Hơi Khô sauna

Phòng Tắm Xông Khô Massage Sauna JK-716

68,000,000 
-11%

Phòng Xông Hơi Khô sauna

Phòng Tắm Xông Khô Massage JK-715

58,000,000 
-5%
75,000,000 
-6%
72,000,000 
-13%
98,000,000 
-4%
92,500,000 
-3%
79,800,000 
-4%
91,000,000 
-8%
78,000,000 
-29%
150,000 
-29%
150,000 
-29%
150,000 
-11%
200,000 
-12%
150,000 
-32%
150,000 
-32%
150,000 
-25%
150,000 
-25%

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI HỒ LẠNH – KS-021C

150,000 
-23%

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI HỒ LẠNH – KS-021D

155,000 
-21%

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI HỒ LẠNH – KS-021E

110,000 
-33%

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI HỒ LẠNH – KS-021A

110,000 
-32%

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI LAVABO LẠNH – KS-019H

200,000 
-35%

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI LAVABO LẠNH – KS-019G

200,000 
-24%

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI LAVABO LẠNH – KS-019E

260,000 
-23%

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI LAVABO LẠNH – KS-019F

270,000