CÁC BỘ COMBO CHO PHÒNG TẮM

BỒN CẦU – CHẬU LAVABO

3,650,000 
3,700,000 
2,050,000 
1,800,000 
1,750,000 
1,650,000 
1,800,000 
1,800,000 
1,750,000 
2,000,000 
1,800,000 
3,500,000 
4,500,000 

VÒI TẮM HOA SEN

VÒI RỬA – CHẬU RỬA CHÉN

1,250,000 
1,000,000 
1,200,000 
1,700,000 
2,300,000 
2,500,000 
3,400,000 
3,500,000 
3,100,000 
5,300,000 
6,200,000 
4,000,000 
4,200,000 
3,900,000 
6,200,000 
6,900,000 
7,400,000 
5,500,000 

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI HỒ LẠNH – KS-021C

200,000 

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI HỒ LẠNH – KS-021D

200,000 

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI HỒ LẠNH – KS-021E

140,000 

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI HỒ LẠNH – KS-021A

165,000 

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI LAVABO LẠNH – KS-019H

295,000 

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI LAVABO LẠNH – KS-019G

310,000 

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI LAVABO LẠNH – KS-019E

340,000 

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI LAVABO LẠNH – KS-019F

350,000