CÁC BỘ COMBO CHO PHÒNG TẮM

BỒN CẦU – CHẬU LAVABO

-51%
5,400,000  2,650,000 
-50%
8,700,000  4,350,000 
-52%
7,200,000  3,450,000 
-52%
5,900,000  2,850,000 
-51%
4,800,000  2,350,000 
-55%
5,200,000  2,350,000 
-53%
5,500,000  2,580,000 
-44%
5,300,000  2,950,000 
-45%
5,700,000  3,130,000 
-53%
5,200,000  2,450,000 
-47%
6,400,000  3,390,000 
-55%
5,300,000  2,400,000 
-55%
5,200,000  2,350,000 
-58%
6,200,000  2,580,000 
-51%
6,700,000  3,250,000 
-49%
3,650,000  1,850,000 
-51%
3,700,000  1,800,000 
-48%
2,050,000  1,070,000 
-44%
1,800,000  1,010,000 
-53%
1,750,000  820,000 
-58%
1,650,000  690,000 
-52%
1,800,000  860,000 
-52%
1,800,000  860,000 
-51%
1,750,000  860,000 
-48%
2,000,000  1,050,000 
-54%
1,800,000  820,000 
-34%
3,500,000  2,300,000 
-35%
3,900,000  2,530,000 
-43%
3,500,000  2,000,000 
-44%
4,500,000  2,500,000 

VÒI TẮM HOA SEN

-59%
5,950,000  2,440,000 
-59%
5,950,000  2,440,000 
-59%
5,950,000  2,440,000 
-46%
2,800,000  1,520,000 
-61%
-56%
-52%
-60%
-57%
-55%
-65%
-62%
-66%
-61%
2,700,000  1,050,000 
-49%
450,000  230,000 
-45%
580,000  320,000 
-49%
700,000  360,000 
-31%
470,000  325,000 
-29%
330,000  235,000 
-34%
320,000  210,000 
-13%
160,000  140,000 
-57%
2,500,000  1,070,000 
-55%
1,800,000  810,000 
-51%
1,600,000  780,000 
-43%
2,100,000  1,200,000 
-38%
-44%
-49%
-45%
-44%
-47%
-48%

VÒI RỬA – CHẬU RỬA CHÉN

-33%
450,000  300,000 
-28%
200,000  145,000 
-29%
550,000  390,000 
-33%
300,000  200,000 
-34%
350,000  230,000 
-29%
380,000  270,000 
-40%
400,000  240,000 
-30%
400,000  280,000 
-42%
450,000  260,000 
-34%
650,000  430,000 
-39%
900,000  550,000 
-39%
900,000  550,000 
-33%
1,000,000  670,000 
-43%
1,050,000  600,000 
-37%
1,200,000  756,000 
-42%
1,200,000  700,000 
-43%
1,350,000  770,000 
-50%
1,350,000  675,000 
-47%
1,600,000  850,000 
-35%
1,900,000  1,230,000 
-62%
1,250,000  470,000 
-65%
1,000,000  350,000 
-55%
1,200,000  540,000 
-53%
1,700,000  800,000 
-60%
2,300,000  920,000 
-45%
2,500,000  1,375,000 
-57%
3,400,000  1,460,000 
-56%
3,500,000  1,540,000 
-43%
3,100,000  1,770,000 
-61%
5,300,000  2,070,000 
-62%
6,200,000  2,350,000 
-46%
4,000,000  2,160,000 
-45%
4,200,000  2,310,000 
-55%
3,900,000  1,770,000 
-59%
6,200,000  2,550,000 
-59%
6,900,000  2,850,000 
-52%
7,400,000  3,550,000 
-55%
5,500,000  2,450,000 

BỒN TẮM – BỒN TIỂU

-20%
97,000,000  78,000,000 
-16%
82,000,000  69,000,000 
-14%
66,000,000  57,000,000 
-19%
86,000,000  70,000,000 
-19%
86,000,000  70,000,000 
-20%
97,000,000  78,000,000 
-16%
82,000,000  69,000,000 
-14%
66,000,000  57,000,000 
-19%
86,000,000  70,000,000 
-19%
86,000,000  70,000,000 

PHÒNG XÔNG KHÔ – PHÒNG XÔNG ƯỚT

-11%

Phòng Xông Hơi Khô sauna

Phòng Tắm Xông Khô Massage Sauna JK-718

46,000,000  41,000,000 
-9%

Phòng Xông Hơi Khô sauna

Phòng Tắm Xông Khô Massage Sauna JK-717

43,000,000  39,000,000 
-9%

Phòng Xông Hơi Khô sauna

Phòng Tắm Xông Khô Massage Sauna JK-716

75,000,000  68,000,000 
-11%

Phòng Xông Hơi Khô sauna

Phòng Tắm Xông Khô Massage JK-715

65,000,000  58,000,000 
-5%
79,000,000  75,000,000 
-6%
77,000,000  72,000,000 
-13%
112,000,000  98,000,000 
-4%
96,800,000  92,500,000 
-3%
82,500,000  79,800,000 
-4%
94,500,000  91,000,000 
-8%
85,000,000  78,000,000 
-29%
210,000  150,000 
-29%
210,000  150,000 
-29%
210,000  150,000 
-11%
225,000  200,000 
-12%
170,000  150,000 
-32%
220,000  150,000 
-32%
220,000  150,000 
-25%
200,000  150,000 
-25%

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI HỒ LẠNH – KS-021C

200,000  150,000 
-23%

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI HỒ LẠNH – KS-021D

200,000  155,000 
-21%

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI HỒ LẠNH – KS-021E

140,000  110,000 
-33%

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI HỒ LẠNH – KS-021A

165,000  110,000 
-32%

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI LAVABO LẠNH – KS-019H

295,000  200,000 
-35%

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI LAVABO LẠNH – KS-019G

310,000  200,000 
-24%

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI LAVABO LẠNH – KS-019E

340,000  260,000 
-23%

Vòi Lạnh - Vòi Hồ

VÒI LAVABO LẠNH – KS-019F

350,000  270,000